Nákup a predaj poľnohospodárskych komodít

Kontakt


Slovtrip, spol. s r.o.

Líščie Nivy 12

821 08 Bratislava

Slovenská republika

Fax: +421 2 55425850

e-mail: slovtrip@slovtrip.sk


Ing. Alena Homolková                            +421 903 236 836

konateľ spoločnosti 

a ekonomický úsek


Ing. Ľubomír Homolka                            +421 903 710 836 

konateľ spoločnosti                                           +421 917 526 857

a obchodný úsek