Nákup a predaj poľnohospodárskych komodít

KomodityObilniny

pšenica kŕmna 

pšenica potravinárska 

jačmeň kŕmny 

ovos kŕmny 

kukurica kŕmnaStrukoviny

hrach žltý

hrach zelenýOlejniny

repka olejná

slnečnica čierna

mak modrýOstatné

proso žlté a červené 

pohanka, drobná kukurica 

pásikavá slnečnica 

hrach drobnozrnný 

požlť farbiarska /saflorl/ 

cirok červený a žltý 

hrach drobnozrnný

požívajúce sa prevažne pri výrobe kŕmnych zmesí pre vtáky